ชื่อสินค้า: ปิ๊นตัวอาร์ SSP
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน JIS
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ปิ๊นตัวอาร์ SSP