น็อต สกรู สแตนเลส

ทาง บริษัท ซี พี เอ็ม ออโต้พาร์ท จำกัด เล็งเห็นว่า น๊อตสกรูคือส่วนประกอบที่สำคัญของผลงาน สิ่งก่อสร้าง ชิ้นงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เรามุ้งเน้นการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่าย หลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ สินค้าที่จัดจำหน่ายมีดังนี้


ประเภทสกรูหัวเหลี่ยม

เช่น สกรูหัวเหลี่ยมเกลียวตลอดสแตนเลส สกรูเกลียวครึ่งสแตนเลส สกรูเกลียวปล่อยขันไม้สแตนเลส


ประเภทสกรูหัวจม และสกรูตัวหนอน

เช่น สกรูหัวจมสแตนเลส สกรูหัวจมเตเปอร์สแตนเลส สกรูหัวจมหุนสแตนเลส สกรูหัวจมกลมสแตนเลส สกรูตัวหนอนสแตนเลส สกรูตัวหนอนสแตนเลสหุน

สกรูประเภทเกลียว

เช่น สกรูเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์สแตนเลส สกรูเกลียวปล่อยหัวนูนแฉกสแตนเลส สกรูหัวร่มแฉกสแตนเลส สกรูปลายสว่านสแตนเลส ตะปูควงสแตนเลส

สกรูประเภทเกลียวมิล

เช่น สกรูหัวเตเปอร์แฉกสแตนเลส สกรูหัวเตเปอร์ผ่าสแตนเลส สกรูหัวนูนแฉกสแตนเลส สกรูหัวนูนผ่าสแตนเลส

หัวน๊อต

เช่น หัวน๊อตสแตนเลส หัวน๊อตล็อคสแตนเลส หัวน๊อตหมวกสแตนเลส หัวน๊อตจานสแตนเลส หัวน๊อตอ๊าคสี่เหลี่ยมสแตนเลส

ประเภทยึด ล็อค

เช่น พุ๊กสแตนเลส ปิ๊นสแตนเลส ปิ๊นตะกุดสแตนเลส ตะปูยิงสแตนเลส รีเวทสแตนเลส ยูโบลท์สแตนเลส อายโบลท์สแตนเลส

ประเภทแหวน

เช่น แหวนอีแปะสแตนเลส แหวนสปริงสแตนเลส แหวนล็อคในสแตนเลส แหวนล็อคนอกสแตนเลส แหวนตัวอีสแตนเลส แหวนจักรในสแตนเลส เป็นต้น