ชื่อสินค้า: ปิ๊นกลมตัน
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน ISO 8734
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ปิ๊นกลมตัน