ชื่อสินค้า: ตะปูยิงมิเนียมสีขาว ตราคนป่า
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ ALUMINIUM
การชุบผิว -
จำนวน:  
ตะปูยิงมิเนียมสีขาว ตราคนป่า