ชื่อสินค้า: หมุดย้ำมิเนียม หัวกลม, หัวแบน
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ ALUMINIUM
การชุบผิว -
จำนวน:  
หมุดย้ำมิเนียม หัวกลม, หัวแบน