ชื่อสินค้า: หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบขาว)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน JIS
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบขาว)
d (Diameter)  M2  M3  M4  M5  M6  M8  M10  M12
p (pitch)
0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.25 1.5
k (Head Thickness)
1.8 2.3 3.1 4.5 5.0 6.5 8.0 10.0
s (Width across flat)
4 5 7 8 10 12 14 17