ชื่อสินค้า: เคจนัท
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
เคจนัท
Size M5 - 0.8 M6 - 1.0 M8 - 1.25  M10 - 1.5 M6 - 1.0
Item NO. FMS05-2T  FMS06-2T  FMS08-2T FMS08-2T -
F
  2.20    2.20   2.20    2.20  -
A  9.00  9.00 10.40 10.40  -
B  12.50 12.50 15.50 15.50  -
D
 13.00  13.00 16.00 16.00  -
S  0.40 0.40 0.50 0.50  -
E 6.20 6.20 7.90 7.90 -