ชื่อสินค้า: หัวน๊อตติดแหวน (หัวน๊อตจาน)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน JIS B1190
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตติดแหวน (หัวน๊อตจาน)
D (DIAMETER) M3 M4 M5 M6 M8 M10  *M10* M12 *M12* *M16*
เกลียว p 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.25

1.5

 1.25  1.75  2.0
สูง m 4.0 4.2 5.0 6.0 8.0 10.0 10.0  11.5 11.5 15.0
ขอบหัว s 5.5 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0  17.0  17.0  22.0
ขอบแหวน dc 8.0 10.0 11.5 13.5 16.5 19.0 19.0 24.0 24.0 31.0