ชื่อสินค้า: รีเวทนัต หัวเตเปอร์ (PFP), ADL
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
รีเวทนัต หัวเตเปอร์ (PFP), ADL
Thread Size M5-0.8   M6-1.0 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75
D -  - -  -  -
L  -  -  -  - -
A  -  -  - - -
H  - -  -  - -
Grip Range 0.5-3 0.7-3 1.0-3.5 1.0-4.0 1.0-6.0
Hold Size 7.2 9.6 10.6 12.8 16.0