ชื่อสินค้า: หัวน๊อตล๊อคแบบปั๊ม (ชุบซิ้งขาว)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน DIN7967
ชนิดวัตถุดิบ SPING STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตล๊อคแบบปั๊ม (ชุบซิ้งขาว)
Size M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
d 5.3 6.9 8.6  10.4 14.1 17.6 21.0 26.6 32.6
e 11.5 15.0 19.6 21.9 27.7 34.6 41.6 63.1 63.5
m  3.0  3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
s  10.0  13.0 17.0 19.0 24.0 30.0 36.0 46.0 55.0
t 0.4 0.5 0.5 0.6

0.7

0.8 0.9 1.1 1.3
u 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0
v 8.0 10.0 12.0 14.5 18.0 22.0 26.0 34 40.0