ชื่อสินค้า: หัวน๊อตเกลียวซ้าย
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตเกลียวซ้าย
Size  M10  M12  M16  M20  M22  M24
เกลียว p
 1.5  1.75  2.0  2.5  2.5  3.0