ชื่อสินค้า: ยู-ล็อคนัท ชุบขาว
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ยู-ล็อคนัท ชุบขาว
Size  M4 - 0.7 M5 - 0.8  M6 - 1.0  M8 - 1.25  M10 - 1.5  M12 - 1.75   M14 - 2.0    M16 - 2.0  M18 - 2.5   M20 - 2.5  
ขอบ s
7.0 8.0 10.0 13.0 17.0 19.0 22.0 24.0 27.0 30.0
หนา m
3.8 4.6 5.3 7.3 8.3 10.5 12.5 14.5 16.0 17.5