ชื่อสินค้า: โซ่เหล็ก
หมวด: ลวดสลิง, โซ่, อุปกรณ์สลิง
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
โซ่เหล็ก