ชื่อสินค้า: ลวดสลิงไส้เชือก, ไส้เหล็ก
หมวด: ลวดสลิง, โซ่, อุปกรณ์สลิง
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ FIBER,STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ลวดสลิงไส้เชือก, ไส้เหล็ก