ชื่อสินค้า: คลิ๊ปสลิง
หมวด: ลวดสลิง, โซ่, อุปกรณ์สลิง
มาตรฐาน DIN741
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
คลิ๊ปสลิง
D (DIAMETER) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1"
a 9 11 13 16 19 24 29 32 37 41
h1 20 24 28 34 42 55 63 75 85 95
L 21 23 26 30 34 42 50 54 61 65
t 10 11 12 14 18 23 26 29 33 35