ชื่อสินค้า: สเก็น สีเงา สแตนเลส
หมวด: ลวดสลิง, โซ่, อุปกรณ์สลิง
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STAINLESS STEEL 304
การชุบผิว -
จำนวน:  
สเก็น สีเงา สแตนเลส
Normal Size 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
d2 5 6 8 10 12 15 19
b 7 8 11 14 17 21 27
h 15.5 18 24 30 36 49 61