ชื่อสินค้า: หัวน๊อตล๊อค มิล, หุน
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน DIN985
ชนิดวัตถุดิบ STEEL, NYLON
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตล๊อค มิล, หุน