ชื่อสินค้า: ปิ๊นตะกุด สแตนเลส
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน DIN 1481
ชนิดวัตถุดิบ STAINLESS STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ปิ๊นตะกุด สแตนเลส
d (Diameter) M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
d2 1.1 1.5 1.8 2.1 2.8 3.4 3.9
5.5
6.5 7.5
s 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.25 1.5 2 2.5