ข้อมูลพื้นฐานสกรูน็อตฟันเกลียว

ฟันเกลียว

เกลียวแบ่งตามจำนวนปากฟันเกลียว

หมายถึง การทำเกลียดให้มีมุมเอียงของฟันต่างกัน โดยทั่วไปใช้ 3 ลักษณะ คือ

1. เกลียวปากเดียว การหมุนของเกลียวเมื่อหมุน1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ได้ระยะนำเกลียว 1 พิตซ์ หรือ 1 ฟันเกลียว

2. เกลียวสองปาก การหมุนของเกลียวเมื่อ 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ได้ระยะนำเกลียวเช่น 2 เท่าของระยะพิตช์ หรือ 1 ฟันเกลียว

3. เกลียวสามปาก การหมุนของเกลียวเมื่อหมุน 1 รอบ

มาตรฐานเกลียวแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

1. เกลียวเมตริก ISO

2. เกลียววิตเวอต (Whitworth Thread)

3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (American National Acme Thread)

4. เกลียดฟันเลื่อย (Buttress Thread)

5. เกลียวกลม (Round Thread)

Common Abbreviations

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z

 

0-9

18-8
Stainless Steel with 18% Chrome and 8% Nickel
2,5 or 8
Strength grade of screw or nut
2A (3A)
Class of Thread fit for inch screws
2B (3B)
Class of Thread fit for inch muts
2H
Nut strength level designatio (ASTM A194 Grade 2H Heavy Hex Nut)
6g
Class of thread fit for metric screws
6H
Class of thread fit for metric nuts