ชื่อสินค้า: สกรูหางแบน มิล, หุน
หมวด: น๊อตตัวยู, ยูโบลท์, เหล็กรัด, U-Bolt, อายโบลท์, สกรูหางปลา, หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
สกรูหางแบน มิล, หุน
D (DIAMETER) M4 M5 M6 M8 M10 1/4 5/6 3/8
P (PICTH)  0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 20 18 16
a 13.4 20 20 23.5 26.6 20.3 23.5 26.8
b 7 10.4 10.4 13.7 15.7  12 12.2  14.5
c  2 4 4 4 4.5 4 4.1 4.5